Business

บิทคับ แจงกรณีการตั้งราคาซื้อขายเหรียญ LUNA ราคาต่ำสุดที่ 0.0001 บาท


บิทคับ แจงกรณีการตั้งราคาซื้อขายเหรียญ LUNA ราคาต่ำสุดที่ 0.0001 บาท

จากกรณีที่ Bitkub ได้แจ้งเตือนสมาชิก โดยขอให้นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายเหรียญ LUNA เนื่องจากราคาผันผวนสูง และมีการตั้งราคาที่ต่ำสุดได้ที่ 0.0001 บาทนั้น

อ่านข่าว: บิทคับ เตือนระมัดระวังซื้อขายเหรียญ LUNA หนุ่มไทยซื้อสวน 6 หมื่น ไม่กี่ ชม.ราคาพุ่ง 22 ล้าน

Bitcoin ดีดกลับทะลุ 30,000 เหรียญ Terra Luna ร่วง 99% ชั่วข้ามคืน

ล่าสุด บิทคับได้ชี้แจงตั้งราคาซื้อขายเหรียญ LUNA ได้ต่ำสุด 0.0001 บาท โดยมีรายละเอียดว่า

ประกาศชี้แจง เรื่องการตั้งราคาต่ำสุด ที่ระบบการซื้อขายของเหรียญ LUNA รองรับ

เนื่องจากขณะนี้เหรียญ LUNA มีความผันผวนของราคาอย่างสูง ประกอบกับระบบการซื้อขายที่สามารถรองรับราคาต่ำสุดได้ที่ 0.0001 บาท

เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุน ทางบริษัทจึงขอชี้แจงให้ทราบว่า ท่านจะสามารถตั้งราคาซื้อขายในระบบได้ต่ำที่สุดที่ 0.0001 บาท และหากราคาลงมาถึงจุดที่กำหนด ทางบริษัทจะทำการระงับระบบซื้อขายชั่วคราว โดยจะยังเปิดให้ท่านสามารถทำการยกเลิกคำสั่งที่ยังค้างอยู่ได้ และโอนเหรียญ LUNA ออกได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเครือข่ายของ Terra มีการใช้งานที่หนาแน่นมากในปัจจุบัน จึงจะส่งผลกระทบต่อรายการถอนล่าช้ากว่าปกติอย่างมาก จะทำให้ใช้เวลาในการทำธุรกรรมนานกว่าปกติ

ทางบริษัทจะคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหากมีการระงับระบบซื้อขายชั่วคราว และขอย้ำเตือนอีกครั้งให้นักลงทุนทุกท่านใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำการซื้อขายเหรียญ LUNA เนื่องจากราคามีความผันผวนสูง

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ

Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.