Business

‘รมว.คลัง’ เยี่ยมชมงาน Money Expo วันสุดท้าย ชี้คนไทยยังออมเงิน มองหาดอกเบี้ยสูง


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางเข้าร่วมงาน Cash Expo 2022 Bangkok ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานครั้งนี้ โดยนายอาคมได้เยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงาน

นายอาคมกล่าวว่า การจัดงาน Cash Expo 2022 Bangkok ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต เป็นแนวคิดที่ดีมาก และสำคัญมากสำหรับโลกอนาคต เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออม การทำประกันสุขภาพในบั้นปลายชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสุขภาพในวัยเกษียณ

นายอาคมกล่าวว่า เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล ในภาคการเงินขณะนี้ก้าวหน้าไปมาก สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจประกัน สามารถใช้โมบายแอพพลิเคชั่นมากขึ้น ทั้งการซื้อผลิตภัณฑ์ ฝากเงิน ซื้อสลาก และปัจจุบันความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่มีพัฒนาการขึ้นมาก ส่วนการจัดการเรื่องภูมิอากาศ มีสินเชื่อเพื่อโลกสีเขียว Inexperienced Financing ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็น “การให้สินเชื่อ ผมได้คุยกับธนาคารว่าในอนาคตอาจจะมีการจูงใจเรื่องภูมิอากาศมากขึ้น เช่น ถ้าใครมีขวดพลาสติกถือมาที่ธนาคารก็สามารถ Cashback เป็นเงินฝากเข้าบัญชีได้ ถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี”

ขณะที่เรื่องสุขภาพในงาน Cash Expo 2022 Bangkok มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเป็นจำนวนมากและตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ก็มีการเติบโต เพราะคนเป็นห่วงสุขภาพมากขึ้น และการออมในระยะยาวก็ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญ

“การจัดงาน Cash Expo 2022 Bangkok ถือเป็นงานสำคัญที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะในแต่ละวันมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานและทำธุรกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการขอสินเชื่อ และเงินฝาก สะท้อนว่าขณะนี้ยังมีผู้ที่มีเงินออมและอยากได้ดอกเบี้ยเพิ่ม ธนาคารจึงได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากให้มากขึ้น ซึ่งทำให้คนฝากพึงพอใจและเข้ามาฝากเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดึงเงินออมเข้ามาในระบบ และส่งผ่านไปในเรื่องการลงทุนของภาคเอกชน” นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวอีกว่า การจัดงาน Cash Expo 2022 Bangkok ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ในช่วงนี้มีความผันผวนสำหรับการลงทุนเป็นอย่างมาก จากปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และสงครามรัสเซีย ยูเครน ซึ่งในงาน Cash Expo 2022 Bangkok ได้มีบูธของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มาร่วมให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการลงทุนของนักลงทุนได้

Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.