Business

ไตรมาสแรก วัสดุก่อสร้าง ขึ้นราคายกแผง “เหล็ก” พุ่งแรง35% สวนทาง “ค่าแรง” ยังคงเดิม


ไตรมาสแรก วัสดุก่อสร้าง ขึ้นราคายกแผง “เหล็ก” พุ่งแรง35% สวนทาง “ค่าแรง” ยังคงเดิม

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(REIC) เปิดเผยว่า ได้จัดทำรายงานดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 1/2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น3.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 เพราะราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ โดยเฉพาะราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นมากถึง35% เป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย และยูเครน ส่งผลทำให้ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศยูเครนและรัสเซียเป็นแหล่งวัตถุดิบเหล็กแหล่งใหญ่ของโลก

“สินค้าเหล็กจากรัสเซียและยูเครนมีส่วนแบ่งตลาดราว 14% ของการส่งออกสินค้าเหล็กทั่วโลก ซึ่งรัสเซียส่งออกสินค้าเหล็กมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และญี่ปุ่น ขณะที่ยูเครนส่งออกอันดับ 8 ของโลก การเกิดสงครามจึงส่งผลต่อราคาสินค้าเหล็กเป็นอย่างมาก เพราะต้องสูญเสียแหล่งกำลังการผลิตเหล็กไป ทำให้สินค้าเหล็กขาดแคลน และปรับราคาสูงขึ้นในท้องตลาด”

นายวิชัยกล่าวว่า เมื่อพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างในแต่ละหมวด พบว่า หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ ในส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้าง มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 /2564 โดยมีสัดส่วน 28.9% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ ,งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 / 2564 โดยมีสัดส่วน 64.5% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ

งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 /2564 โดยมีสัดส่วน 2.9% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ , งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 /2564 โดยมีสัดส่วน3.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ

ด้านหมวดวัสดุก่อสร้าง ในส่วนไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 ,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 /2564 , เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 , กระเบื้อง ราคาลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 /2564 ,สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น13% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 ,อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึ้น 6.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ราคาเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 ขณะที่ค่าแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.