Business

Kinderombudsinstituut Suriname dit jaar een feit


Presidentiële werkgroep Kinderombudsinstituut Suriname

De voorbereidingen om te komen tot wetgeving voor het instellen van het Kinderombudsinstituut Suriname (KOS) zijn in volle gang. Dit instituut zal voor het einde van het jaar een feit zijn. Dit zegt Malinie Kaersenhout, voorzitter van de presidentiële werkgroep belast met de instelling van het KOS.

In het kader van de installatie wordt de laatste hand gelegd aan het formuleren van de nodige wetgeving. Organisaties belast met jongerenwerk zijn tijdens een workshop op vrijdag 13 mei in de gelegenheid gesteld hun gedachten hierover te laten gaan.

President Chandrikapersad Santokhi heeft bij de begin van de workshop de nadruk gelegd op het belang van wetgeving voor de waarborging van kinderrechten en beleid op dit stuk. Verder heeft het staatshoofd erop gewezen dat het hoogtijd is om mechanismen tot stand te brengen, zodat jongeren inbreng kunnen hebben in het beleid. Het staatshoofd acht het noodzakelijk dat de doelgroep enter geeft, omdat zij haar behoefte het finest kan vertalen.

Het kan er bij het staatshoofd niet in dat beleid wordt ontwikkeld voor de toekomst; beleid dat invloed zal hebben op jongeren, maar dat deze groep zelf geen inbreng hierin heeft. “We moeten met onze kinderen in dialoog treden om samen met hen vraagstukken aan te pakken, need soms hebben zij ook betere ideeën”, voegde het staatshoofd eraan toe.
Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.