Business

Ministerie niet te spreken over interview met 6-jarige over misbruik


camera

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de media en de gemeenschap in Suriname vandaag geattendeerd op het recht op privateness in het kader van kinderbescherming en dat dit zo zorgvuldig mogelijk gewaarborgd moet worden.

Dit naar aanleiding van een videoproductie die onlangs is gepubliceerd, waarbij een journalist een interview heeft afgenomen van een 6-jarig meisje dat slachtoffer is van seksueel misbruik.

De videoproductie en de publicatie daarvan keurt het ministerie ten zeerste af en betreurt de aanpak van de journalist die hieraan heeft gewerkt. Minister Rishma Kuldipsingh uit haar misnoegen naar aanleiding hiervan en roept de journalisten op om zich niet schuldig te maken aan bovengenoemde handelingen.

Het ministerie benadrukt dat het sort centraal staat en het belang van het sort altijd voorop staat. Er dient te allen tijde rekening worden gehouden met de effecten die invloed kunnen hebben op het sort.

Indien personen zich toch schuldig maken aan het voorbij gaan aan de rechten van de mens, in dit geval het sort, zal er niet geschroomd worden om de nodige maatregelen te treffen door de daarvoor bevoegde instanties conform het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.