Business

Personeel Overheidsinstanties worden getraind in Visserij Inspectie


LVV start met inspectie van Surinaamse kust (SK) vaar- en vistuigen

In aanloop naar de ratificatie van de Port State Measures Settlement (PSMA) in de strijd tegen Illegale, Ongemelde en Ongereguleerde (IOO) visserij zal het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname, een coaching verzorgen in het inspecteren van vissersvaartuigen.

Deze coaching zal worden uitgevoerd door trainers van de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) en is erop gericht om de verschillende belanghebbende autoriteiten voldoende achtergrondinformatie en kennis te verschaffen om op efficiënte en correcte wijze inspecties van vissersvaartuigen in de havens uit te voeren. De coaching bestaat zowel uit een theoretisch als praktisch gedeelte.

De coaching vindt plaats van 9 tot en met 13 mei 2022 in resort Torarica. Op woensdag 11 mei 2022 zullen de deelnemers praktische oefeningen op visserij aanlandingsplaatsen uitvoeren. De coaching wordt bijgewoond door deelnemers van verschillende overheidsinstanties, die elk een rol te vervullen hebben in het tegengaan van illegale visserijactiviteiten, namelijk het Directoraat Visserij (LVV), Kustwacht Suriname, Maritieme Politie, Marine, Maritieme Authoriteit Suriname, Arbeidsinspectie, Douane, Cevihas N.V., Havenbeheer N.V., het Viskeuringsinstituut en SAIL N.V.

Naast het delen van technische kennis en ontwikkelen van inspectie vaardigheden, heeft de coaching ook tot doel om de samenwerking tussen alle deelnemende autoriteiten te versterken. IOO visserij kan immers enkel op effectieve wijze worden aangepakt indien de bevoegde instanties right en efficiënt met elkaar samenwerken. De coaching vormt een voortzetting van een samenwerking die in 2020 is ingezet en reeds heeft geleid tot de gezamelijke ontwikkeling van een “Nationale Strategie en Roadmap” voor IOO bestrijding en een idea Memorandum of Understanding (MoU) tussen alle betrokken instanties.

De coaching vindt plaats met technische ondersteuning van de FAO en middelen die beschikbaar gesteld zijn through een grant van de IDB “Technical help for Sustainable Fisheries Practices”.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.