Business

PURP start op jongeren gerichte campagne op de universiteit – Dagblad Suriname


“Wij erven deze stad”. Zo luidt de naam van de jongerencampagne, die zaterdag 18 juni door het Paramaribo City Rehabilitation Program (PURP) is gestart in het IGSR-gebouw op het complicated van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Studenten werden geïnformeerd over het undertaking ‘Recharging the Historic City’, een PURP-initiatief. Bij deze gelegenheid was ook de onderdirecteur Cultuur Clifton Braam van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aanwezig. Studenten kregen naast informatie ook de gelegenheid voorstellen te doen voor de duurzame ontwikkeling van de binnenstad.

Studenten van de studierichtingen Geschiedenis, Milieuwetenschappen, Bestuurskunde en Infrastructuur van de AdeKUS en het Natin mochten deelnemen aan een informatiedag en workshop georganiseerd door PURP. Natasja Deul, programma supervisor bij PURP, liet weten dat dit onderdeel is van het tweedelige communicatieplan voor 2022, waarvan het eerste deel bestond uit het promoten van PURP en het tweede deel besteed wordt aan jongeren.

“Het is de bedoeling dat jongeren meer begrip gaan tonen voor de waarde van de stad”, meldt Deul. Er is met de scholen contact gemaakt en met de docenten vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een lesbrief opgesteld, die gedistribueerd is op VOS-scholen als voorloper van de lancering op de AdeKUS. 

Richtingcoördinator Infrastructuur, Solar Kishoen Misier, toonde zich onder de indruk van de ideeën van de studenten die naar voren kwamen tijdens de workshop. In groepen aan de hand van de verschillende studierichtingen werd gebrainstormd over hoe de binnenstad effectief te upgraden zodat de stad aantrekkelijker wordt.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk jongeren te informeren over PURP, alsook de betekenis van de binnenstad. Deul zei ook, dat de studenten de gelegenheid geboden wordt hun bijdrage te leveren aan het rehabilitatieprogramma PURP. “Dit kan met behulp van een afstudeerscriptie, in de vorm van een stage of door als vrijwilligers deel te nemen aan de activiteiten die ontplooid zullen worden.”Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.