Business

SRD 400 miljoen aan TD geveild – Dagblad Suriname


De Centrale Financial institution van Suriname heeft op woensdag 13 april 2022, een termijndeposito (TD) veiling met twee looptijden onder de algemene banken gehouden. Het totaalbedrag voor deze veiling bedroeg SRD 400, miljoen. De algemene banken waren in de gelegenheid om biedingen te plaatsen op de 1-weekse TD ter waarde van SRD 200 miljoen en eveneens SRD 200 miljoen op de 3-maandse.

Gezien de animo van de algemene banken werd het quantity van de 1-weekse TD’s verhoogd naar SRD 251 miljoen en het quantity van de 3-maandse TD’s verlaagd naar SRD 149 miljoen. De algemene banken hebben in totaal SRD 278 miljoen geboden voor het termijndeposito met een looptijd van 1-week, waarbij het volledig OMO-volume advert SRD 251 miljoen werd toegewezen. Voor de 3-maandse TD hebben de algemene banken SRD 149 miljoen aangeboden, waarbij het volledig OMO-volume advert SRD 149 miljoen is toegewezen.

De gewogen gemiddelde toegewezen rente (OMO-rente) voor de 1-weekse TD is gedaald met 1,0 procentpunt en bedraagt 7,2%. De jaar op jaar inflatie per eind februari 2022 bedraagt 62,1% en deze is voor 2022 geschat op 25,8%

SSSupply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.