Business

Trainingen voor bewakersteam Openbare Werken


Trainingen voor bewakersteam Openbare Werken

Ter verbetering en het updaten van de kennis van medewerkers van het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname, heeft N.V. Brotherhood Safety afgelopen zaterdag trainingen verzorgd voor het bewakersteam. De bewakers kregen hierna een certificaat uitgereikt (foto).

Sandra Esseboom, salesdirector van N.V. Brotherhood Safety, zegt dat upgrading van de kennis van de huidige bewakers van het ministerie van groot belang is. Voorafgaand aan de coaching zijn besprekingen gevoerd met het bewakersteam om zodoende een beeld te krijgen van de aanwezige capaciteit, kunde en interesse de beveiliging rakende. Aan de hand hiervan is de coaching in elkaar gezet.

De coaching bestond uit twee dagdelen. Bij het eerst gedeelte is de focus gelegd op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid, omdat een ministerie per definitie diensten verleent aan de samenleving. Het tweede deel was gericht op de operationele beveiliging, waarin het daadwerkelijk beveiligen aan de orde kwam. “Indien er behoefte is voor vervolgtrainingen staat N.V. Brotherhood Safety open om deze te verzorgen, teneinde de kennis van de bewakers naar een hoger niveau te trekken”, zegt Esseboom.

Minister Nurmohamed beklemtoonde dat conform de nieuwe organisatiestructuur vrijwel alle afdelingen aanpassingen zullen ondergaan. Zo zal elke ambtenaar vanaf zijn of haar intrede bij het ministerie in een verplichte stage terechtkomen. Hetgeen betekent dat eenieder die werkzaam is bij OW, in de gelegenheid wordt gesteld trainingen of opleidingen te volgen voor de functie die hij of zij vervult binnen het ministerie.

De bewindsman vroeg het bewakingspersoneel ook naar een behoeftelijst om op die manier invulling te kunnen geven aan de vereisten om de veiligheid te kunnen garanderen. Iedere medewerker die participeert binnen dit ministerie moet het werk kunnen doen vanuit een bepaalde vakkennis en vaardigheden om de motivatie te stimuleren en de deskundigheid te optimaliseren.

De OW-topman stak tot slot het bewakersteam een hart onder de riem en feliciteerde hen met het behalen van een certificaat voor de coaching. De opgedane kennis zal het staff in voldoende mate ten goede komen.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.